Bitwa_warszawska_-_piechota_polska_w_tyralierze-1200x480.jpg

BITWA WARSZAWSKA 1920

 
Handgun and Ammunition

O nas

Celami naszego Stowarzyszenia są, między innymi: upowszechnianie kart chwały polskiego oręża i popularyzacja strzelectwa sportowego. Stąd pomysł na cykliczny program edukacyjny, adresowany do młodzieży licealnej, pod tytułem: "Rodzinna Lekcja Historii na Strzelnicy".

Rozpoczynamy od Bitwy Warszawskiej 1920, a cały cykl Rodzinnych Lekcji Historii na Strzelnicy jest dedykowany Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w 100-lecie Jej urodzin.

 
Shooting Target

Rodzinna Lekcja Historii na Strzelnicy

PROGRAM:

MIEJSCE: Collegium Gedanense. Gdańsk, ul. Sztormowa 9 (mapa)

11:00 — Prezentacja nt. Bitwy Warszawskiej

AUTOR: Felek Ręcki, prawnuk uczestnika Bitwy Warszawskiej


12:00 Bezpieczeństwo na strzelnicy, zasady posługiwania się bronią.

AUTOR: Antoni Kamiński v-ce Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Szef Kolegium Sędziów PZSS.


13:00 Pierwsza pomoc przedmedyczna na strzelnicy

AUTOR: dr n. med. Marek Ręcki, wnuk uczestnika Bitwy Warszawskiej


MIEJSCE: Strzelnica KSI Gdańsk, ul. Zawodników 1 (mapa)

15:00 Strzelanina w KSI

16:30 Grill w KSI


 
Shooting Practice

Warunki uczestnictwa

Mamy tylko 30 miejsc, wiec decyduje kolejność zgłoszeń!

W e-mailu zgłoszeniowym, w treści wiadomości należy podać następujące dane uczestnika:

Imię i Nazwisko,

PESEL,

Nazwę szkoły,

Telefon kontaktowy.

Powyższe dane są niezbędne do wstępu na strzelnicę. Na podany adres e-mail każdy zgłaszający się otrzyma szczegółową informację o dalszych formalnościach. Niestety, ta "biurokracja" jest podyktowana względami bezpieczeństwa na strzelnicy

 1. Uczniowie pełnoletni w dniu 17.08.2018 nie potrzebują zgody Rodziców, pod warunkiem wylegitymowania się na strzelnicy ważnym dowodem osobistym lub paszportem.

 2. Uczniowie niepełnoletni w dniu 17.08.2018 - pisemna zgoda obojga Rodziców

 3. Pobyt na strzelnicy uczniów niepełnoletnich - wyłącznie w towarzystwie jednego  z Rodziców.

 4. Rejestracja uczestników drogą e-mail (formularz poniżej).

 5. Dla uczniów zarejestrowanych do 31.07.2018 udział w imprezie jest bezpłatny!

 6. Uczniowie zarejestrowani od dnia 01.08.2018 do dnia 10.08.2018 - 50 PLN

 7. Rodzice i Nauczyciele mogą postrzelać na zasadach pełnej odpłatności, wg. aktualnego cennika strzelnicy.

 8. Każdy Uczeń, Rodzic lub Nauczyciel planujący strzelanie musi wziąć udział w przedpołudniowych szkoleniach, a na strzelnicy musi posiadać ważną legitymację szkolną, ważny dowód osobisty lub paszport.

 9. Szczegółowe warunki uczestnictwa Zainteresowani otrzymają drogą mailową po rejestracji.

 10. Dojazd do miejsc wydarzenia - we własnym zakresie.

 
Rifle Bullets

Kontakt

Stowarzyszenie "Jedna Polska"

www.jedna-polska.org

www.rlhns.pl

Thanks for submitting!

Email:

Phone:

+48 73 74 19 192